- CNC MAKER

Các Loại Máy

110.000.000₫
110.000.000₫
Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 210.000.000₫

Giá cũ: 235.000.000₫

Giá khuyến mại 210.000.000₫

Giá cũ: 235.000.000₫

Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 75.000.000₫

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 75.000.000₫

Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 355.000.000₫

Giá cũ: 390.000.000₫

Giá khuyến mại 355.000.000₫

Giá cũ: 390.000.000₫

Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 75.000.000₫

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Giá cũ: 75.000.000₫

Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 72.000.000₫

Giá cũ: 80.000.000₫

Giá khuyến mại 72.000.000₫

Giá cũ: 80.000.000₫

Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Sale

Giá khuyến mại 15.900.000₫

Giá cũ: 18.500.000₫

Giá khuyến mại 15.900.000₫

Giá cũ: 18.500.000₫

Xem chi tiết

Bài Viết - Tài Liệu

Tiêu Chuẩn IP Là Gì ?

Để xác định khả năng khả chống nước, chống bụi bẩn và các tác động ngoại lực bên ngoài lên một thiết bị ta phải dựa vào những tiêu chuẩn gì? Và có những lưu ý như thế nào? Hãy...